Khám sức khỏe lái xe

Khoa khám bệnh Bệnh viện Thăng Long đưa ra quy trình chuẩn khám sức khỏe cho người thi bằng lái xe, điều khiển phương tiện giao thông cơ giới theo "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới". Với quy trình linh hoạt, thủ tục đơn giản và nhanh chóng, khách hàng chỉ mất 30 phút cho mỗi lần khám. Hiện nay chúng tôi thực hiện khám theo các biểu mẫu chuẩn do bộ Giao thông vận tải quy định: Mẫu khám sức khỏe lái xe.

Mẫu khám sức khỏe lái xe

Mẫu đổi đơn bằng lái