Chuyên khoa mắt

     Mắt là “của sổ tâm hồn” là cơ quan nhạy cảm dễ bị tổn thương khi gặp những tác động từ môi trường và bệnh lý. Để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức …

Xét nghiệm

Giới thiệu Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Thăng Long là trung tâm xét nghiệm đồng bộ với đầy đủ các lĩnh vực: sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh …

Chẩn đoán hình ảnh

   Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa Thăng Long thực hiện các khảo sát chẩn đoán hình ảnh, các thủ thuật can thiệp, phối hợp chăm sóc bệnh …

Khoa Nội tổng hợp

   Khoa Nội tổng hợp là một chuyên khoa mũi nhọn được Bệnh viện Đa khoa Thăng Long đặc biệt chú trọng. Bệnh viện Đa khoa Thăng Long là một bệnh viện ứng dụng …

Khoa Ngoại

     Khoa Ngoại là một trong những chuyên khoa trọng yếu của Bệnh viện đa khoa Thăng Long, chuyên cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện, chuyên nghiệp về …