• Nhiều năm làm việc tại Viện dịch tễ trung ương
  • Học tập và nghiên cứu tại các nước Nhật Bản, Pháp ,Mỹ
  • Trưởng khoa xét nghiệm BVĐK Thăng Long
Bài viết trước đó Bác sỹ: CKI Nguyễn Viết Trung