Dược sỹ: CK I Nguyễn Thị Biên

  • Nguyên giám đốc Cty dược Sơn La
  • Hiện là trưởng khoa Dược BVĐK Thăng Long
Bài viết trước đó Bác sỹ: CKI Nguyễn Thị Thoàn