Liên hệ

LIÊN HỆ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THĂNG LONG

  • Thời gian làm việc:  24/24
  • Địa chỉ: 127 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
  • Email: thanglonghospital@outlook.com
  • Website: http://benhvienthanglong.vn
  • Facebook: Bệnh viện Đa khoa Thăng Long
  • Hotline: 0896.683.983
  • Đặt lịch khám: 0896.683983