Khoa có kho thuốc với đầy đủ các loại vật tư, thuốc, được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Dược phẩm trong kho của bệnh viện liên tục được kiểm tra về số lượng, hạn sử dụng cũng như các chỉ tiêu về chất lượng khác để có kế hoạch nhập thuốc mới thường xuyên đảm bảo phục vụ tốt nhất việc điều trị của bệnh nhân.

Các chức năng chính của khoa dược

• Cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao để phục vụ bệnh nhân.

• Cung cấp đầy đủ thuốc cho điều trị, vật dụng y tế, hóa chất … cho công tác chuyên môn của bệnh viện

• Kiểm tra dược, hỗ trợ công tác dược lâm sàng và thông tin về thuốc, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đạt hiệu quả điều trị cao trong bệnh viện.

• Tham gia quản lý chi phí thuốc.

• Nhà thuốc phục vụ bệnh nhân theo yêu cầu

Lượt xem: 924